https://www.traditionrolex.com/40
Stalltechnik-B Kft. - Modern technika embernek,környezetnek és az állatoknak

Modern technika embernek,
környezetnek és az állatoknak

Majdnem minden gazdasági ágazatban és életterületen, a társadalom környezetet óvónak és a munkafolyamatokat megkönnyítőnek tartja a modern technológiát, de ez a szemléletmód- legalábbis az aktuális médiában megjelenő hírek alapján- nem igaz a mezőgazdaságra, főleg a hagyományos állattartásra.

Pedig tény, hogy pont a modern állattartás és technológia segítségével növelhetjük a környezetvédelmet és az állatvédelmet. A modern technológia, a szemlélők szemében gyakran alig tűnik barátságosabbnak. Lehet, hogy ez a fő probléma, állítsuk szembe a vizuális észlelést a tudományos felismerésekkel.

A szemünknek higgyünk, vagy a tényeknek?

Szalmán fekszik egy sertés, és betonon. Mit is lát, illetve észlel ilyenkor az emberi szem? Az első vizuális benyomás azt közvetíti, hogy a sertésnek jobb közeg a szalma, mint a beton. A sertéstartók és a tudósok viszont tudják, hogy a sertésnek a szalma általában túl meleg. Ezért, ha nincs megfelelő klímatechnológia kialakítva, a malacok a saját trágyájukba fekszenek bele, mivel az abban lévő nedvesség hűsítően hat, ahogy az izzadság is hűti az emberi bőrt. A szalmát tehát abban az esetben tartjuk a sertések számára megfelelő közegnek, ha a hőigényüknek megfelelő hőmérsékletben fekhetnek.  Jó minőségű betonrácsot, megfelelően kialakított rács hézagokkal, több cég is gyárt.

Mi fontosabb, az állat viselkedése vagy az állat egészsége?

Professzor Folkhard Isermeyer megalkotott egy definíciót a mezőgazdaságra vonatkozó állatvédelemről: „Az állatvédelem célja hogy egy állatbarát tartási környezet kerüljön kialakításra, ami megszabadítja az állatokat a fájdalmaktól, szenvedéstől, károsodásoktól, és ezáltal egy általános jólétet biztosít az állatoknak.”

A fájdalom, szenvedés és a jó közérzet egy természettudományos nézet szerint nehezen meghatározható fogalmak, érzetek. Az állattartás feltételeinek javítása nem jár feltétlenül együtt az egészség javulásával és ez fordítva is igaz. Mindenesetre indokolt összefüggés áll fenn az állategészségügy és az egészségügyi fogyasztóvédelem között. Mivel az állati eredetű élelmiszerek esetében a szennyeződések csekély kockázatának fontos feltétele, hogy a haszonállatok mentesek legyenek a fertőző baktériumoktól.

A médiában és társadalomban zajló legfrissebb viták is azt mutatják, hogy a haszonállattartás kiváló minősége a legfontosabb kritériuma az emberek egészségének meghatározásában.

Azoknak a sertéseknek, főleg kocák és malacok esetében, melyeket ökológiai körülmények között tartanak, több viselkedési lehetőségük van, mint a hagyományos állattartásban. Az ökológiai tartás jelentős hatással van a malacok egészségére. Egy mezőgazdasági centrumban hagyományos és ökológiai tartás mellett élnek azonos genetikával rendelkező kocák, több éve. Mérések mutatják, hogy ökológiai tartási körülmények között kb. 20,5 malac az éves szaporulat kocánként. Viszont a malacok elvesztése, 19,4% kocánként.  A hagyományos állattartásban kocánként átlagosan 22,46 az éves szaporulat, a malacvesztés 14.56% körüli. Ez azt jelenti, hogy az ökológiai tartás esetén alacsonyabb a szaporulat. A malacvesztés százalékosan nagyobb. Felmerül a kérdés, mi fontosabb az állattartás, vagy az állategészségügy?

A technológia az embernek fontos?

Balesetek elemzése után kiderült, hogy a fiaztató részleg jelentős veszélyt jelent az emberi egészségre. Ez a kockázati tényező annál jobban nő, minél több koca lesz vemhes, mert annál inkább szeretnék megvédeni a kismalacaikat. Az elemzések alapján arra a következtetésre jutottak a szakemberek, hogy a fiaztatóban szükséges a koca rögzítésének lehetősége, Németországban nem is használható leszorító, rögzítési lehetőség nélkül. Svájcban egész más a helyzet. Gyakorló állatorvosok jelentős baleseti veszélyhelyzetről és egészségügyi veszélyeztetésről számolnak be.

A malacok védelme érdekében elengedhetetlen a búvóláda. Ezt a szabad fiaztató leszorítóban is kötelezően elő kellene írni. Az emberek védelme érdekében különösen előnyös, hogy a búvóláda kintről, tehát a koca területét nem érintve nyitható vagy zárható legyen. Megoldást jelent a búvóláda, mely az elülső részen bővíthető, a hátsó rész zárva marad. Az 1970-es évekig a szabad mozgást engedő fiaztató leszorítók voltak használatosak a kocáknál. A búvóláda fejlesztése olyan sok malacnak mentette meg az életét, hogy néhány év alatt alapvető technológiaként használták.

Azóta újra meg újra vannak kezdeményezések, melyek az anyaállatnak nagyobb mozgásteret biztosítanának, de a korábbi magas malacveszteséget kizárva. A mozgásteret lehetővé tevő fiaztatóleszorítók többletköltségei nem előteremthetőek a piacon, ezért ennek a többletköltségnek az előteremtéséről a politikának kell gondoskodnia. A búvóláda továbbra is központi eleme kell, hogy maradjon a fiaztató leszorítónak.

Mivel a magas malacveszteséget nem minden átlagos koca okozza, hanem csak bizonyos kocák, amelyek az átlagot negatívan befolyásolják, a magasabb malacveszteség csak akkor kerülhető el, ha a sertéstartó saját maga dönthet minden esetben arról, hogy a malacok védelme érdekében rögzíti-e a kocát, vagy nem.

Technológia a környezetért?

Ha lehetséges, akkor az elfogyasztott élelmiszer a közvetlen környezetünkből származzon, de ennek a szagát nem szeretnénk érezni. A környezetet óvni kell a túl magas ammónia kibocsájtástól is. Az újépítésű telepeken a központi szellőztető rendszerek használata elengedhetetlen. Mi a teendő a már meglévő állattartó telepek esetében?

„A technológia szintje” jogi értelemben azt jelenti, hogy egy technológia nem csak technikailag lehetséges, hanem gazdaságilag is hasznosnak minősül. A sertéspiac ismerői tudják, hogy általában nehéz szemléltetni a kiáramló levegő légszűrő berendezé-seinek gazdasági jelentő-ségét.

Nordrhein-Westfalen tartományban a legújabb fejlemények szerint a politika a kiáramló levegőt szűrő berendezéseket általánosan elterjedtnek tekintik. Különös érdeklődésnek örvend-hetnek azok a már meglévő sertéstartók, akik rendel-keznek az úgynevezett BImSch-engedéllyel, elkötelezték magukat amellett, hogy a legújabb technológiát használják. Központi rendszerek utólagos beépítése a legtöbb esetben sem technológiailag sem gazdaságilag nem indokolt, nem ésszerű.

Technológia az állatokért?

Ahogy ezt már említettük a cikkben, a technológia az állatok jó közérzetét hivatott biztosítani. Azt a gondolatot is gyakran hallani, hogy a technológiát kell az állathoz illeszteni, nem fordítva. A vemhesség ideje alatti csoportos tartásra vonatkozó törvényi kényszernek, ebben az összefüggésben nagy jelentősége van. 
Mind a gyakorlat, mind a valóság azt igazolja, hogy egy csoport együtt lévő koca közül maximum egy él elégedetten, ez a vezetőkoca! Az összes többi koca az alárendelt szerepben a stressztől szenved. Ez a kocák biológiai teljesítményére is kihathat, ezt igazolják a Gießeni Egyetem vizsgálatai is Hoy professzor vezetésével. Az alacsonyabb rangú kocák éves átlagban 0,6 malaccal kevesebbet fialtak.

Csoportos tartásnál, ha minden kocának saját etető leszorítója van, az két következménnyel jár. Az első esetben az emberi szem sok vasat lát, és kevés kocát. Második követ-kezmény, hogy a kocák önszántukból boldogan tűnnek el a lehető leggyorsabban a saját védett részükben. Ebben az esetben a technológia teljes mértékben a kocák igényei szerint lett kialakítva.

Egy egységes koncepció az ember, állat és környezet számára?

A fogyasztó nagy hangsúlyt fektet az élelmiszerre, ami lehetőség szerint támogatja az egészségét. Az állattartó, lehetőség szerint egy olyan munkahelyet szeretne, ami legkevésbé terheli az egészségét, egy olyan állattartó telepet, amiből etetni és eltartani tudja a családját, és ami az állatai igényeinek a leginkább megfelel. Az állatnak annál jobb dolga van, minél jobban támogatja az állattartás az egészségét. Emellett a számára nyújtott megfelelő viselkedési lehetőségeket használja.

Lehetőség szerint ne terhelje a környezetet az állattartás, se az emberi környezetet szagokkal és baktériumokkal, sem a természeti környezetet káros anyagokkal. Az (AGSG) cég majdnem-nulla- káros anyag kibocsátó rendszere istállókra ezt a koncepciót valósítja meg.

Fontos szempont a szigorú elválasztás, építészetileg is. A különböző területeket, mint: a vemhesítő, kocaszállás, fiaztató, malacnevelő el kell választani. Ide tartoznak még a trágyahűtés és a kiáramló levegő kezelése.

Összegzés:

A modern technológia segít az ember és állat életének egészségesebbé tételében, és a környezet megó-vásában is.  Mindenesetre az ilyen technológia kialakítása nagy beruházást igényel, és ezért csak gazdasági szempontból van annak értelme, ha az állatokat ilyen istállókban tömegesen tartjuk. Modern technológia tömegre szabva magas minőséggel, egy olyan állattartásra, amely lehetővé teszi, hogy az élelmiszertermelés egy région belül maradjon, és ellássa a helyi piacot. Pont úgy, ahogy a fogyasztók nagy része ezt szeretné!

PD Dr. Dirk Hesse, Agri-Kontakt

PDF letöltése

 
 
https://www.traditionrolex.com/40